Försäljningsställen

 

 

Fiskekort

Försäljningsställen

 

0652-40014

 

 

H-I Nystedt

0652-40541 Hassela

 

Fiskekortsautomat Konsumtorget

 

Vid Flottsjön finns en liten stuga där man

kan lösa fiskekort

 

Vatten med ädelfisk inplanterad

som ingår på det vanliga fiskekortet

 

Mettalampi:

Öring & abborre

 

Rånkatjärn:

Öring & abborre

 

Föltjärn:

Öring & abborre