Karta

Vid Konsumtorget i Hassela står en stuga

 (kaffestugan) där  på väggen

fins en karta över

Hassela fiskeområde.

Fiskekort kan också lösas där till alla fiskevatten