Aktuellt

 

Rånkatjärn och Mettalampi

Öppen för fiske fom. 23/6

max 3 ädelfisk/dag

Info 0725692430

Gösnatta 2017 22/7

Info. se Gösnatta

Mettalampi maj 2017

öring Mettalampi 2017