FörsäljningsställenFiskekort

Försäljningsställen


        Hasselamacken

0652-40014


Hassela Sport & Konferens 

0652-565600


H-I Nystedt

0652-40541 Hassela


Fiskekortsautomat Konsumtorget


Vid Flottsjön finns en liten stuga där man

kan lösa fiskekort


Vatten med ädelfisk inplanterad

som ingår på det vanliga fiskekortet


Mettalampi:

Öring & abborre
Föltjärn:

Öring & abborre