Hasselafo


Fiskekort

Försäljningsställen


            Hasselamacken

0652-40014


Hassela Sport & Konferens 

0652-565600


H-I Nystedt

0652-40541 Hassela

                          


Fiskekortsautomat Konsumtorget


Vid Flottsjön finns en liten stuga där man kan lösa fiskekort


Vatten med ädelfisk inplanterad

som ingår på det vanliga


Rånkatjärn

Mettalamoi

Föltjärn

Nätfiskeförbud

 

Västra Kölsjön (Nolasjön)

 

 Hasselasjön

Gäller nät och långrevsförbud

 

Fiskerättsägare

Kan kontakta fiskeområdet för info.

072-5692430

Info S Gagner 0725692430