Regler

Hos oss gäller följande…

Fisket ska bedrivas med måtta och med iaktagelse av god fiskevård

Endast fiske med handredskap, max 1 spö/person i specialvatten

Max 3 fiskar per kort gäller i specialvatten för Öring, Regnbåge och Röding. Ett extra kort får lösas.

Fiskekort är personligt och ska på anfordran uppvisas

Barn och ungdomar fiskar gratis till och med det år de fyller 15 år. (gäller ej i specialvatten)

Kortet gäller ej kräftfiske

Det åligger fiskaren att ta reda på gällande regler och bestämmelser

Allt fiske med gäddsax är förbjudet.

Var aktsam med eld i skog och mark!

För allas trevnad, ta med er skräp och sopor hem!