Fiskevatten

Specialvatten – ”Put and take”

Flottsjön

Röding, Öring

Ligger inte långt ifrån Kölsjön ca 20km från Hassela. Här finns öring och röding. Du fiskar enkelt från ett flertal bryggor på sommaren. 3 fiskar per dag och fiskekort, det går även att köpa säsongskort för Flottsjön. Välkommen!

Häggsjön

Röding, Öring

Ligger endast ca 3km från Hassela. Här finns röding och öring, några vindskydd och en brygga. Snitslad gångväg finns från parkeringen. 3 fiskar per dag och fiskekort, säsongskort går att köpa. Välkommen

Viggtjärn

Regnbåge

I tjärnen alldeles vid Hassela Ski Resort finns det regnbåge. 3 fiskar per dag och fiskekort

Föltjärn

Rengbåge, Öring

Vårt nyaste specialvatten. Vi planerar att sätta in regnbåge

Mer info om premiär kommer snart!

Naturliga vatten

Med fiskekort i vårat delområde eller med nordanstigskortet kan du bland annat fiska i följande vatten

 • Hasselasjön – Gädda, Gös, Abbore mm.
 • Mörtsjön – Gädda, Abbore mm.
 • Kölsjön
 • Stensjön
 • Rånkatjärn
 • Mettalamptjärn
 • Kölån
 • Fångån
 • Skansån
 • Framsängsån
 • m.fl